img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024


Lúc 14 giờ, ngày 27/3/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động để tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.  

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Nguyền - Tổng Giám đốc, ông Phạm Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, ông Lê Quang Minh - Trưởng ban kiểm soát và cùng có mặt 75 đại biểu đại diện cho hơn 280 người lao động Công ty.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Ban chấp hành Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào công nhân lao động năm 2023. Báo cáo công khai tài chính năm 2023. Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2023.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân như sau:

1- Lê Hoàng Ngọc Dung

Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán

2- Trịnh Minh Đủ

Phó Đội trưởng SXCG-QLNT

3- Lâm Tuấn Kiệt

Nhân viên Đội VSMT

4- Võ Khánh Minh

Phó Đội trưởng VSMT

5- Châu Thị Phúc

Phó TP. Tài chính - Kế toán

6- Tô Văn Thịnh

Phó Đội trưởng CVCX

7- Trần Quang Vinh

Đội trưởng Chiếu sáng công cộng

 

Ban Thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

Tổng Giám đốc tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh năm 2024 thông qua Nghị quyết và được 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành./.

Ngày đăng: 03-04-2024
Tin nổi bật