img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 

Ngày 15/7/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Tiết Khoa –Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị và cùng hơn 50 đảng viên đảng bộ tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và Công ty quán triệt nghị quyết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đảng bộ năm 2022 đề ra.

Đảng viên Đảng bộ Công ty luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu.

Hội nghị đảng viên nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022, Hội nghị đã đánh giá đúng những kết quả trên từng lĩnh vực, rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại nghị Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã thảo luận, phân tích, góp ý, đồng thời bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ năm 2022, trong đó đánh giá: việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên thảo luận tham gia đóng góp ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Minh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt lệ đúng quy định; các đảng viên không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời đảng viên giữ chức vụ cần xác định và thể hiện rõ vai trò nêu gương; thực hiện tốt việc học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tu dưỡng rèn luyện đạo đức đảng viên, đoàn kết trong Đảng; phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Phạm Hoàng Minh - Ủy viên Thường vụ, Tổng Giám đốc

Phát biểu tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiết Khoa – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nâng cao sức chiến đấu, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt  và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022.

Đồng chí Phạm Tiết Khoa – Bí thư, Chủ tịch HĐQT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày đăng: 13-08-2022
Tin nổi bật