img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Các đơn vị trực thuộc


1. Đội Vệ sinh môi trường

2. Đội Công viên và Cây xanh

3. Đội Chiếu sáng công cộng

4. Đội Sản xuất cây giống - Quản lý nghĩa trang

5. Tổ phân xưởng sửa chữa

6. Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát

Ngày đăng: 16-12-2020
Tin nổi bật