img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH: NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII


ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH: NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 31- 8- 2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì hội nghị.

EmailPrintTwitter  Facebook

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Đại biểu tham gia hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được quán triệt các chuyên đề của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn viết bài thu hoạch.

 Đồng chí Phạm Tiết Khoa -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày đăng: 08-09-2022
Tin nổi bật