img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Liên hệ


Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Địa chỉ:  Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3852391 - 3858214 - 3853596

Email: ctyctdttv@gmail.com

Fb: facebook.com/tvu.vn

Website: congtrinhdothitravinh.vn

Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Phạm Tiết Khoa

Người đại diện: Ông Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc Công ty

 

Công ty chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp và xây dựng của quý khách.

Ngày đăng: 22-12-2020
Tin nổi bật