Ngày 28/4/2019 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội thao các trò chơi dân gian chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng niềm nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - ...

Ngày 04/04/2019 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh công bố Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty cổ ...

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại số 25 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, TP. Trà Vinh tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông ...

 

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22/03/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị người lao động để tổng ...

Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh và Ban Thường vụ LĐLĐ TP Trà Vinh, hôm nay vào lúc 13 giờ,  ngày 14 / 10 / 2017 Công đoàn cơ sở Công ty cổ ...

Thực hiện Công văn số 834/UBND-KTKT ngày 24/5/2016 của UBND TP. Trà Vinh về việc vén tàn, khống chế chiều cao và đốn hạ cây xanh các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh và Kế hoạch 05, 06 của Công ...

Ngày 28/4/2019 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội thao các trò chơi dân gian chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng niềm nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động 01/5. 

 

 

Ngày 04/04/2019 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh công bố Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại số 25 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, TP. Trà Vinh tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự là 164 cổ đông, tương ứng 1.750.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông đến tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 137 cổ đông tương ứng là 1.688.700 cổ phần, đạt tỷ lệ  96,5%.

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu của Công ty thực hiện là 31,113 tỷ đồng đạt 111,11% so với kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế là 4,952 tỷ đồng, vượt 62,89% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức là 1.415 đồng. Về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu kế hoạch là 40,850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 5,620 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức là 14,39%.  

 Đại hội đã thông qua các tờ trình

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018

4. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017

6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

8. Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

9. Thông qua Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình biểu quyết đồng ý: 1.688.700/1.688.700 cổ phần, đạt tỷ lệ  100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với số phiếu biểu quyết đạt 100% của tất cả cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kết thúc./.

 

 

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22/03/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị người lao động để tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2018 và Kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2019.  

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc, ông Phạm Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, ông Lê Quang Minh – Trưởng ban kiểm soát và cùng có mặt 158 đại biểu người lao động Công ty.

 

Tại Hội nghị này tập thể đại biểu người lao động được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018, Ban chấp hành Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào công nhân lao động năm 2018. Hội nghị cũng đã tiến hành tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người lao động với với Ban tổng giám đốc và Ban chấp hành công đoàn thông qua việc người lao động nêu những thắc mắc, kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến tiền lương, thu nhập, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động cũng như thảo luận đóng góp vào các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn tiếp thu, giải trình các vấn đề, đề xuất, kiến nghị của người lao động. Bầu và ra mắt Tổ đối thoại đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm có 04 đồng chí. Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2018 và phát thưởng Giấy khen của Công ty và Công đoàn cho những cá nhân đạt thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị năm 2019 thông qua Nghị quyết  và được 100% đại biểu biểu quyết tán thành./.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh và Ban Thường vụ LĐLĐ TP Trà Vinh, hôm nay vào lúc 13 giờ,  ngày 14 / 10 / 2017 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội bầu 13 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2017-2022 và 04 Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Bầu Ban Thường vụ 03 đồng chí và Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí.

 

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% các nội dung Nghị quyết đã thông qua và kết thúc thành công tốt đẹp./.

Thực hiện Công văn số 834/UBND-KTKT ngày 24/5/2016 của UBND TP. Trà Vinh về việc vén tàn, khống chế chiều cao và đốn hạ cây xanh các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh và Kế hoạch 05, 06 của Công ty về việc Trồng mới, trồng dặm, trồng thay thế cây xanh và bảo dưỡng cây cổ thụ các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh. Công ty đã thực hiện với hình ảnh hoạt động như sau: 

 

 

 

  • Hoạt động kinh doanh
Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh có nhu cầu tuyển dụng như sau: I. ĐỐI TƯỢNG CẦN TUYỂN: 1. ...
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ Rút hầm ...
  Sau khi Tư vấn và thi công tạo cho khu vực sân, vườn nhà bạn được như ý, tạo không gian xanh, đẹp. ...
Với đội ngũ kỹ sư có kiến thức chuyên sâu, công nhân thi công chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn ...
 Dịch vụ của chúng tôi gồm có:           * Thi công Công trình trồng cây xanh          * Cắt tỉa cây ...
  • 1
  • 2

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày 30/11/2017 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo hợp đồng số 2230/17/AUD/VVALUES ngày 30/11/2017.

TRA CỨU VĂN BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

131482
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
84
226
1025
128931
1025
7053
131482

Your IP: 35.170.81.210
Server Time: 2019-12-06 09:20:52