Up

Văn bản công ty

Tờ trình Thông qua Kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh 2017
Tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016
Tờ trình chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty 2016
Tờ trình Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty 2017
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 1 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 2 năm 2017
Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2020
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 2 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 3 năm 2017
Giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT dịch vụ thu gom rác
Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2020
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 3 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 4 năm 2017
Quyết định Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản
Công bố thông tin bất thường
Hợp đồng kiểm toán năm 2017
 
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

224439
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
105
172
1358
221311
5521
9389
224439

Your IP: 103.131.71.177
Server Time: 2020-10-24 08:14:02