Up

Văn bản công ty

Biên bản họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh
Lịch làm việc tuần từ ngày 30/4/2016 đến ngày 04/6/2016
Lịch làm việc tuần tu ngày 13/6/2016 đến ngày 18/6/2016
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 2 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 3 năm 2016
Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán
Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thông báo tập huấn hướng dẫn giao dịch mua bán cổ phiếu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016-2020
Danh sách ứng cử, đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017
Báo cáo HĐQT 09 tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ hoạt động 2017
Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2017
Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán
 
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

217615
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
240
267
2158
212940
8086
11480
217615

Your IP: 52.3.228.47
Server Time: 2020-09-24 16:57:03