img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2021


Ngày 08/10/2021 được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn cho 82 công nhân vào tổ chức công đoàn.

Ngày đăng: 02-12-2021
Tin nổi bật