img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3


Ngày 08/3/2022 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

Ngày đăng: 10-03-2022
Tin nổi bật