Thông tin hoạt động

Thực hiện Công văn số 834/UBND-KTKT ngày 24/5/2016 của UBND TP. Trà Vinh về việc vén tàn, khống chế chiều cao và đốn hạ cây xanh các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh và Kế hoạch 05, 06 của Công ty về việc Trồng mới, trồng dặm, trồng thay thế cây xanh và bảo dưỡng cây cổ thụ các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh. Công ty đã thực hiện với hình ảnh hoạt động như sau: 

 

 

 

TRA CỨU VĂN BẢN