Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 05/06/2020 tại Hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Ban thường vụ 03 đồng chí, UBKT 03 đồng chí

TRA CỨU VĂN BẢN