Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020 và Tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Lúc 14 giờ, ngày 20/3/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động để tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.  

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Tiết Khoa - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hoàng Minh - Tổng Giám đốc, ông Phạm Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, ông Lê Quang Minh - Trưởng ban kiểm soát và cùng có mặt 70 đại biểu đại diện cho hơn 180 người lao động Công ty.

 

Tại Hội nghị đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào công nhân lao động năm 2019. Báo cáo công khai tài chính năm 2019. Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2019 và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

 

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh năm 2020 thông qua Nghị quyết  và được 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành./.

TRA CỨU VĂN BẢN