Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Trà Vinh với đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 11 tháng 01 năm 2020, tại Hội trường Thành ủy Trà Vinh có tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Trà Vinh với công nhân lao động nhân dịp "Tết sum vầy" năm 2020.

  

TRA CỨU VĂN BẢN