Triển khai Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1040/SLĐTBXH-LĐVL ngày 14/7/2016 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Trà Vinh v/v triển khai Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh triển khai Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động.

Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

THƯ MỜI

Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH.

Vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 25 tháng 03 năm 2016

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!