Các đơn vị trực thuộc

  1. Đội Vệ sinh môi trường
  2. Đội Công viên và Cây xanh
  3. Đội Chiếu sáng công cộng
  4. Đội Sản xuất cây giống - QL nghĩa trang
  5. Đội Vận chuyển và xử lý rác
  6. Tổ phân xưởng sửa chữa